NEO Training Center | Học CCNA tốt nhất – CDP – Cisco Discovery Protocol

Cisco Discovery Protocol

Home / CDP – Cisco Discovery Protocol

GII THIU
Đôi khi người qun trmng sphi xlý nhng hthng mng mà không có hồ sơ đầy đủ và chính xác. Trong nhng tình hung như vy thì giao thc CDP-Cisco Discovery Protocol slà mt công crt hu ích giúp bn xây dng được cu trúc cơ bn vhthng mng. CDP là mt giao thc hot động không phthuc vào môi trường truyn ca mng, giao thc này là độc quyn ca Cisco được sdng để phát hin các thiết bxung quanh. CDP shin ththông tin vcác thiết bkết ni trc tiếp mà bn đang xlý.

CDP 1

 

CDP là giao thc lp 2 kết ni vi lp vt lý dưới và lp mng trên như hình v. CDP được sdng để thu thp thông tin tcác thiết blân cn, ví dnhư thiết bị đó là loi thiết bnào, trên thiết bị đó cng nào là cng kết ni và kết ni vào cng nào trên thiết bca chúng ta, phiên bn phn cng ca thiết bị đó là gì…CDP là giao thc hot động độc lp vi môi trường truyn
mng và có th  chy trên tt ccác thiết bca Cisco trên nn giao thc truy cập mạng con  SNAP(Subnet Access Protocol).

Phiên bản 2 của CDP (CDPv2) là phiên bản mới nhất của giao thức này. Cisco IOS từ phiên bản 12.0(3)T trở đi có hỗ trợ CDPv2. Mặc định thì Cisco IOS (từ phiên bản 10.3 đến 12.0(3) chạy CDP phiên bản 1).

Khi thiết bị Cisco được bật lên, CDP tự động hoạt động và cho phép thiết bị dò tìm các thiết bị lân cận khác cùng chạy CDP. CDP hoạt động ở lớp liên kết dữ liệu và cho phép 2 thiết bị thu thập thông tin lẫn nhau cho dù 2 thiết bị này có thể chạy giao thức lớp mạng khác nhau.

Mỗi thiết bị được cấu hình CDP sẽ gửi một thông điệp quảng cáo theo định kỳ cho các router khác. Mỗi thông điệp như vậy phải có ít nhất một địa chỉ mà thiết bị đó có thể nhận được thông điệp của giao thức quản lý mạng cơ bản SNMP (Simple Network Management Protocol) thông qua địa chỉ đó. Ngoài ra, mỗi thông điệp quảng cáo còn có “thời hạn sống” hoặc là thời hạn lưu giữ thông tin. Đây là  khoảng thời gian cho các thiết bị lưu giữ thông tin nhận được trước khi xoá bỏ thông tin đó đi. Bên cạnh việc phát thông điệp, mỗi thiết bị cũng lắng nghe theo định kỳ để nhận thông điệp từ các thiết bị lân cận khac để thu thập thông tin về chúng.

CDP được sử dụng chủ yếu để phát hiện tất cả các thiết bị Cisco khác kết nối trực tiếp vào thiết bị của chúng ta. Bạn sử dụng lênh show cdp neighbors để hiển thị thông tin về các mạng kết nối trực tiếp vào router. CDP cung cấp thông tin về từng thiết bị CDP láng giềng bằng cách truyền thông báo CDP mang theo cac giá trị “type length” (TLVs).

TLVs được hiển thị bởi lệnh show cdp neighbors sẽ bao gồm các thông tin về:

  • Device ID: Chỉ số danh định (ID) của thiết bị láng giềng.
  • Local interface: Cổng trên thiết bị của chúng ta kết nối đến thiết bị láng giềng
  • Hold time: thời hạn lưu giữ thông tin cập nhật.
  • Capability: loại thiết bị.
  • Platform: phiên bản phần cứng của thiết bị.
  • Port ID: chỉ số danh định (ID) của cổng trên thiết bị láng giềng kết nối vào thiết bị của chúng ta
  • VTP management  domain  name:  tên  miền  quản  lý  của  VTP  (chỉ  có  ở CDPv2).
  • Native VLAN: VLAN mặc định trên router (chỉ có ở CDPv2).
  • Half/Full duplex: chế độ hoạt động song công hay bán song công.

Trong hình ,router ở vị trí thấp nhất không kết nối trực tiếp vàp router mà người quản trị mạng đang thực hiện kết nối console. Do đó để xem được các thông tin CDP của router này, người quản trị mạng phải Telnet vào router kết nối trực  tiếp với router đó.

CDP 2

Chạy CDP, kiểm tra và ghi nhận các thông tin CDP

CDp 3 CDp 4

CDp 5 CDp 6 CDp 7 CDP 8 CDP 9Xây dựng bản đồ mạng

CDP là một giao thức được thiết kế và hoạt động khá nhẹ, đơn giản. Các gói CDP có kích thước nhỏ nhưng lại mang nhiều thông tin hữu ích về các thiết bị láng giềng Cisco.

Bạn có thể sử dụng các thông tin này để xây dựng sơ đồ mạng của các thiết bị. Bạn có thể Telnet vào các thiết bị láng giềng rồi dùng lệnh show cdp neighbors để tìm tiếp các thiết bị khác kết nối vào thiết bị này.

Tắt CDP

Để tắt toàn bộ CDP trên router, bạn dùng lệnh no cdp run chế độ cấu hình toàn cục. Khi bạn đã tắt toàn bộ CDP thì không có cổng nào trên router còn chạy được.

Đối với Cisco IOS phiên bản 10.3 trở đi, CDP chạy mặc định trên tất cả các cổng có thể gửi và nhận thông tin CDP. Tuy nhiên cũng có một số cổng như cổng Asynchronous chẳng hạn thì mặc định là CDP tắt trên các cổng này. Nếu CDP đang bị tắt trên một cổng nào đó thì bạn có thể khởi động lại CDP bằng lệnh cdp enable trong chế độ cấu hình cổng giao tiếp tương ứng. Còn nếu bạn muốn tắt  CDP trên một cổng nào đó thì bạn dùng lệnh no cdp enable trong chế độ cấu hình cổng đó.

Để tắt toàn bộ CDP trên router, bạn dùng lệnh no cdp run chế độ cấu hình toàn cục. Khi bạn đã tắt toàn bộ CDP thì không có cổng nào trên router còn chạy được.

Đối với Cisco IOS phiên bản 10.3 trở đi, CDP chạy mặc định trên tất cả các cổng có thể gửi và nhận thông tin CDP. Tuy nhiên cũng có một số cổng như cổng Asynchronous chẳng hạn thì mặc định là CDP tắt trên các cổng này. Nếu CDP đang bị tắt trên một cổng nào đó thì bạn có thể khởi động lại CDP bằng lệnh cdp enable trong chế độ cấu hình cổng giao tiếp tương ứng. Còn nếu bạn muốn tắt  CDP trên một cổng nào đó thì bạn dùng lệnh no cdp enable trong chế độ cấu hình cổng đó.

CDP 10

Xử lý sự cố của CDP
CDP 11

Nguồn : Tổng hợp
NEO Training Center

 

Contact Us

Let's us listen to you

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search