NEO Training Center | Học CCNA tốt nhất – Học CCNP Route Uy Tín
#mk-edge-slider-5b5456fd1fd2a { background-color: #000000; }

CCNP ROUTE
( Cisco Certified Network Professinal )

Giới thiệu chương trình:

–          Khóa học Route được thiết kế dành cho các kỹ sư mạng muốn nâng cao kỹ năng và có thể làm việc độc lập với các giải pháp mạng phức tạp.

–          Học viên tham gia khóa học sẽ được học cách lập kế hoạch, cấu hình, và kiểm tra việc triển khai các giải pháp định tuyến có tính bảo mật trên mạng LAN doanh nghiệp và trên mạng WAN sử dụng nhiều giao thức định tuyến. Khóa học cũng đề cập đến việc cấu hình các giải pháp để hỗ trợ các chi nhánh doanh nghiệp và các người dùng di động.

iconKhả năng đạt được sau khi tham dự khóa học:

–          Lập kế hoạch và xây dựng tài liệu lưu trữ về việc cấu hình và kiểm tra hoạt động của các giao thức định tuyến cũng như sự tối ưu hóa chúng trong môi trường mạng doanh nghiệp.

–          Nắm vững các công nghệ, thành phần, và metric của giao thức EIGRP được sử dụng để triển khai và kiểm tra hoạt động của giao thức EIGRP trên các mạng cỡ lớn, với nhiều yêu cầu phức tạp khác nhau.

–          Nắm vững và phân tích được hoạt động và lợi ích của kiến trúc OSPF đa vùng đối với hoạt động định tuyến của mạng, từ đó có thể triển khai và kiểm tra được hoạt động của giao thức OSPF trong một mạng doanh nghiệp phức tạp.

–          Triển khai và kiểm tra hoạt động của giải pháp phân phối các lớp mạng giữa các giao thức định tuyến khác nhau.

–          Đánh giá được hiệu suất mạng và nắm vững các công cụ cần thiết của Cisco IOS để thực hiện được sự điều khiển tuyến lớp 3.

–          Triển khai và kiểm tra giải pháp lớp 3 sử dụng giao thức BGP để kết nối một mạng doanh nghiệp với một nhà cung cấp dịch vụ.

icon Nội dung khóa học:

–          Giới thiệu về các dịch vụ định tuyến.

–          Triển khai giải pháp định tuyên dựa trên nền EIGRP.

–          Triển khai OSPF đa vùng.

–          Triển khai giải pháp phân phối (redistribution) trên nền IPv4.

–          Triển khai khả năng điều khiển tuyến (path control).

–          Giao thức BGP – Kết nối một mạng doanh nghiệp với một mạng ISP.

–          Triển khai IPv6.

–          Triển khai các tính năng định tuyến cho chi nhánh doanh nghiệp và người dùng di động.
–          Tặng khóa học chuyên đề MPLS.

icon Thời lượng khóa học : 36 buổi

icon Chứng chỉ cuối khóa:

NEO sẽ cấp chứng nhận hoàn thành khóa học nếu học viên tham dự 80% các buổi học trở lên và thi đậu kỳ thi cuối khóa.

NEO Training Center

4523348940_825ea7fe3e
Contact Us

Let's us listen to you

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search