NEO Training Center | Học CCNA tốt nhất – Khôi phục password cho Router/Switch

Các bước recovery password đối với router Cisco

Bước 1: Bật nguồn router, chờ khoảng 10 giây đầu tiên hoặc đến khi quá trình khởi động thông báo về memory của router. Bấm tổ hợp phím Ctrl – Break

Bước 2: Trên cửa sổ Hyper Terminal xuất hiện

Rommon 1>

Gõ lệnh:

Rommon 1>confreg 0x2142

Rommon 2>reset

Bước 3: Sau khi gõ lệnh reset, router sẽ khởi động lại. Khi router khởi động lại xong, ta có thể vào các mode để cấu hình mà hệ thống không yêu cầu nhập password. Bởi vì, khi chuyển thanh ghi từ 0x2102 sang 0x2142 thì router khi khởi động sẽ bỏ qua file cấu hình (file này chứa các tham số cấu hình router và cả password).

Bước 4: copy file cấu hình từ NVRAM (startup configuration) vào running configuration. Mục đích: để xem password trong file cấu hình, chỉnh sửa password, …

Router>enable

Router#copy startup-config running-config

Lúc này, ta có thể dùng lệnh show run đểm xem password trong file cấu hình hoặc thay đổi password khác

Bước 5: Chỉnh thanh ghi cấu hình (configuration register) về giá trị default (0x2102) bằng lệnh:

Router(config)#config-register 0x2102

Bước 6: Lưu cấu hình và kiểm tra lại

Router(config)#copy running-config startup-config

Kiểm tra lại:

Router#show run

Configuration register is 0x2142 (will be 0x2102 at next reload)
Bước 7: reload lại router

Router#reload


Các bước recovery password đối với switch Cisco

Nhấn và giữ nút “mode” , bên trái của switch, cho đến khi thấy switch hiện các câu thông báo “… password recovery mechanism is enable..”
Và đợi switch khởi động lại, Lúc này ta được cấu hình rỗng. Ta đã vào được mode privileged . Để copy file cấu hình cũ lên lại, mục đích sửa, xoá password, ta dùng lệnh :

Switch#copy flash:config.text.rename running-config

CCNA#
Sau khi sửa password đã quên, ta lưu cấu hình lại bình thường .

Tuy nhiên, với dòng Switch 2955 series, chúng ta không thể sử dụng nút “mode” để recovery password. Mà ta tiến hành các bước sau :

Gỡ cáp nguồn switch, và gắn lại, cũng tương tự router, ta nhấn CTRL + Break để nhắt tiến trình boot. ( Lưu ý : tuỳ vào hệ điều hành mà ta có tổ hợp phím ngắt khác nhau )

C2955 Boot Loader (C2955-HBOOT-M) Version 12.1(0.0.514), CISCO DEVELOPMENT TEST
VERSION
Compiled Fri 13-Dec-02 17:38 by madison
WS-C2955T-12 starting…
Base ethernet MAC Address: 00:0b:be:b6:ee:00
Xmodem file system is available.
Initializing Flash…
flashfs[0]: 19 files, 2 directories
flashfs[0]: 0 orphaned files, 0 orphaned directories
flashfs[0]: Total bytes: 7741440
flashfs[0]: Bytes used: 4510720
flashfs[0]: Bytes available: 3230720
flashfs[0]: flashfs fsck took 7 seconds.
…done initializing flash.

Chờ đợi thấy màn hình hiện ra :

The system has been interrupted prior to initializing the flash file system to finish
loading the operating system software:

flash_init
load_helper
boot

Nhấn CTRL + Break

switch:

Gõ command :

switch: flash_init
Initializing Flash…
flashfs[0]: 143 files, 4 directories
flashfs[0]: 0 orphaned files, 0 orphaned directories
flashfs[0]: Total bytes: 3612672
flashfs[0]: Bytes used: 2729472
flashfs[0]: Bytes available: 883200
flashfs[0]: flashfs fsck took 86 seconds
….done Initializing Flash.
Boot Sector Filesystem (bs installed, fsid: 3
Parameter Block Filesystem (pb installed, fsid: 4

Gõ command

switch: load_helper
switch:

Tiếp tục ta gõ dir flash để xem IOS trên switch

(Lưu ý, có dấu : sau chữ flash)

switch: dir flash:
Directory of flash:/
-rwx 1803357 <date> c3500xl-c3h2s-mz.120-5.WC7.bin
-rwx 1131 <date> config.text ( file lưu cấu hình )-rwx 109 <date> info
-rwx 389 <date> env_vars
drwx 640 <date> html
-rwx 109 <date> info.ver
403968 bytes available (3208704 bytes used)
switch:

Ta sửa file cấu hình đã lưu password

switch: rename flash:config.text flash:config.old

Enter boot command

switch: boot
Loading “flash:c3500xl-c3h2s-mz.120-5.WC7.bin”…###############################
################################################## ##############################
################################################## ####################
File “flash:c3500xl-c3h2s-mz.120-5.WC7.bin” uncompressed and installed, entry po
int: 0x3000
executing…

Sau khi khởi động lên :

— System Configuration Dialog —
At any point you may enter a question mark ‘?’ for help.
Use ctrl-c to abort configuration dialog at any prompt.
Default settings are in square brackets ‘[]’.
Continue with configuration dialog? [yes/no]: n

Press RETURN to get started.

Switch>
Switch>en
Switch#

Sửa file config lại thành file config.text như lúc đầu :

Switch#rename flash:config.old flash:config.text
Destination filename [config.text]

Copy file password cũ lên để xoá, sửa :

Switch#copy flash:config.text system:running-config
Swpass#

Ta sửa password xong, lưu lại , kết thúc quá trình recovery password :

Sw1#write memory
Building configuration…
[OK]

NEO Training Center

Contact Us

Let's us listen to you

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search