NEO Training Center | Học CCNA tốt nhất – Oracle Linux Administration
#mk-edge-slider-5b545588a3728 { background-color: #000000; }
linux

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

– Xây Dựng và Quản Trị Hệ Thống Mạng Hoàn Chỉnh Trên Nền Tảng Hệ Điều Hành Mã Nguồn Mở Linux từ qui mô nhỏ đến lớn.
Thiết kế, triển khai, bảo trì, xử lý lỗi và bảo đảm ổn định, bảo mật cho hệ thống mạng đa điều hành (MS, Linux)

Thời lượng học

3 tháng

BẰNG CẤP - CHỨNG CHỈ

Neo Training Center là đối tác đào tạo của Oracle University
Sau khi hoàn thành khóa học Oracle Linux Administration, học viên sẽ được chính hãng Oracle cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học 
Có giá trị toàn cầu

OCM_Certificate_Kamran_Aghayev

Oracle Linux

.full-width-5b545588aea30 { min-height:100px; padding:10px 0 10px; margin-bottom:0px; background-color:#000000; } #background-layer--5b545588aea30 { background-position:left top; background-repeat:repeat; ; } .full-width-5b545588aea30 .mk-fancy-title.pattern-style span, .full-width-5b545588aea30 .mk-blog-view-all { background-color: #000000 !important; }
+ Technical Summary of Linux Distributions
+ Installing Linux in a Server Configuration
+ Installing Software
+ Managing Users
+ The Command Line
+ File Systems
+ Booting and Shutting Down
+ Core System Services
+ Compiling the Linux Kernel
+ Shell Programming
+ Networking Fundamentals
+ The Secure Shell – SSH Firewall: IPTables & Shorewall
+ DHCP server
+ NFS – Network File System
+ Samba server
+ NIS server
+ LDAP server

Nội dung khóa học Linux Administration

+ FTP Server
+ DNS server
+ Web Server
+ Squid Server
+ PostFix – Mail Serve
+ POP and IMAP (Devecot)
+ Local Security
+ Firewall Server
+ Network Security – IDS Server
+ Backup & Restore
.full-width-5b545588b00eb { min-height:100px; padding:10px 0 10px; margin-bottom:10px; } #background-layer--5b545588b00eb { background-position:left top; background-repeat:repeat; ; }
Contact Us

Let's us listen to you

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search